Ümumi Məlumat

Konservativ müalicəyə baxmayaraq simptomları davam edən, ciddi radikulopatiyası olan və miyelopatiya ilə müşahidə edilən döş fəqərələrarası disk yırtığı olan xəstələr operativ müdaxilə üçün göndəriş almalıdır.

Lumbar Bel Fəqərələrarası disk yırtığının cərrahi müalicəsi microdiskektomiya və minimal invaziv perkutan artroskopik diskektomiya daxildir.

Lumbar birləşmə (füzion) bel Fəqərələrarası disk yırtığının təkrar olduğu hallarda və əvvəl cərrahi diskektomiya alan xəstələrə tövsiyyə edilir.

Boyun Fəqərələrarası disk yırtığının cərrahi müalicəsi Ön Boyun Diskektomiyası və Birləşmə (Füzion) və Boyun Fəqərələrarası diskin tam dəyişdirilməsi (əvəzedilməsi, protezləşdirilməsi) və Arxa Boyun laminoforaminotomiyadan