VIP (Full)

VIP (Full)

Standart

Standart

Dietoloji check up

Dietoloji check up

40 yaş üzəri kişilər üçün

40 yaş üzəri kişilər üçün

40 yaş üzəri xanımlar üçün

40 yaş üzəri xanımlar üçün

15 yaşa qədər uşaqlar üçün

15 yaşa qədər uşaqlar üçün

Qastroenteroloji

Qastroenteroloji

Uroloji

Uroloji

Prostat vəzi

Prostat vəzi

Allergik

Allergik

Endokrinoloji

Endokrinoloji

Ginekoloji

Ginekoloji

Kardioloji

Kardioloji

Hepatoloji

Hepatoloji

Nevroloji

Nevroloji

“Xoşbəxt ailə” check up (yeni ailə quranlar kişilər üçün)

“Xoşbəxt ailə” check up (yeni ailə quranlar kişilər üçün)

“Xoşbəxt ailə” check up (yeni ailə quranlar qadınlar üçün)

“Xoşbəxt ailə” check up (yeni ailə quranlar qadınlar üçün)

Hamiləlik (cinsi sağlamlıq) check up

Hamiləlik (cinsi sağlamlıq) check up

İnfeksiya-bakteroloji check up

İnfeksiya-bakteroloji check up

Proktoloji check up

Proktoloji check up

Diabet xəstələri üçün check up

Diabet xəstələri üçün check up

Biznes check up (platinium)

Biznes check up (platinium)

Biznes check up (silver)

Biznes check up (silver)

Biznes check up (gold)

Biznes check up (gold)