Laboratoriya
Ümumi Məlumat

Ümumi məlumat:

Tibbi qurumlarda diaqnozun qoyulması, müalicə müddəti, xəstəliyin vəya pasiyentin sağalma mərhələlərini təqib etmək üçün laboratoriya xidmətlərinin funksiyası əvəzedilməzdir. Xüsusilə doğru diaqnozun qoyulması və müalicənin nə dərəcədə müvəfəqiyyətli olmasını araşdırmaq üçün laboratoriya xidmətlərini həkimlərin ən özəl dəstəkləyici vasitəsi adlandırmaq olar.

Laboratoriya mütəxəsissləri biokimya, genetika üzrə ixtisaslaşmış tibbi personaldan formalaşır.

24 saat boyunca fəaliyyət göstərən tam avtomatlaşdırılmış sistemin tətbiq olunduğu Laboratoriyamızda bütün növ analizlər, gigiyenik və güvənilən bir şəkildə aparılmaqdadır.

Uyğun olaraq:

 • Biokimyəvi,
 • Mikrobioloji,
 • İmmunoloji,
 • PZR,
 • Müxtəlif sınaq və Express testlər,
 • Klinik,
 • Seroloji,
 • Sitoloji və Histoloji,
 • Bakterioloji analizlər

dəqiqliklə yerinə yetirilərək nəticələr pasientlərə birbaşa və ya pasiyentlər tərəfindən təqdim olunmuş mail adresinə göndərilməklə təqdim olunur. Avropanın referans sayılan laboratoriya sistemlərinin protokollarına əsasən  fəaliyyət göstərən laboratoriyamız ən son texnoloji yenilikləri davamlı təqib etməkdədir. Bunun nəticəsidir ki, fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə bütün həkimlərin və pasiyentlərin inamını qazanaraq tam əminliklə etibar olunacaq sağlamlıq müəssisəsi adını qazanmışıq.

Sualınız var?

İstənilən növ xəstəliklərin istər araşdırılması, istər diaqnoz qoyulması, istər müalicənin seçilməsi, istər müalicənin effektivliyinin təqibi, istərsə də sağalma müddətindən sonrakı xəstəliyin bədəndə hər hansı neqativ təsir buraxıb buraxmadığını ölçmək üçün müxtəlif laboratoriya analizlərinə ehtiyac duyulur.

Kliniki analizlər:

 • Sidiyin ümumi analizi
 • KUMBS reaksiyası
 • Qan qrupu və Rezus faktor
 • Qanda Rezus əkscisimlər
 • Sidiyin ümumi analizi
 • Sidiyin Neçiporenko üsuli ilə müayinəsi
 • Zimnitski sınaqı
 • Nəcisin ümumi müayinəsi (koproqramma)
 • Enterebioz
 • Nəcisdə gizli qan sınağı
 • Demodeksin təyini
 • Onurğa beyni mayesinin müayinəsi
 • Plevral boşluq mayesinin müayinəsi
 • Mədə möhtəviyyatının müayinəsi
 • Duadenal müayinə
 • Assit amyesinin müayinəsi
 • Suvarski sınağı
 • Epidermomikozlar(dəri, dırnaq, tük)
 • İki stəkan sınağı
 • Üç stəkan sınağı
 • Bəlğəmin ümumi analizi
 • Spermoqramma
 • Prostat şirəsinin müayinəsi
 • Urogenital yaxmanın mikroskopiyası

 

Biokimyəvi analizlər:

 • Albumin(ALB)
 • Prealbumin
 • Ümumi zülal(TP)
 • Bilirubin ümumi
 • Bilirubin fraksiyaları (TBIL, DBIL)
 • Alanin aminotransferaza (ALT)
 • Aspartat aminotransferaza (AST)
 • Qələvi fosfataza(ALP)
 • Qammaqlütamiltransferaza(GGT)
 • Seruloplazmin
 • Xolinesteraza
 • Amilaza (AMYL)
 • Pankreatik amilaza (pAMYL)
 • Lipaza
 • Qlükoza(GLUC)
 • Qlükoza sidikdə
 • Qlükoza-6
 • FOSFAT Dehidrogenaza
 • Qlükoza tolerantlıq
 • Qlikohemoqlobin(HbA1C)
 • Kreatinin (qanda)
 • Kreatinin (sutkalıq sidikdə)
 • Sidik cövhəri qanda
 • Sidik cövhəri (sutkalıq sidikdə)
 • Qalıq azot(BUN)
 • Sidik turşusu(UA)
 • Laktatdehidrogenaza (LDH)
 • Xolesterin(CHOL)
 • Triqliseridlər(TRIGL)
 • Yuxarı sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL)
 • Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL, VLDL)
 • C-reaktiv zülal (CRP)
 • Antistreptolizin-O (ASO)
 • Revmatoid faktor (RF)
 • Dəmir (Fe)
 • Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti
 • Transferrin
 • Osteokalsin
 • Ca ++
 • Fosfor (P)
 • Kalsium (Ca)(sidikdə)
 • Kalsium(sutkalıq sidikdə)
 • Maqnezium (Mg)
 • Natrium(Na)
 • Kalium(K)
 • BNP
 • Tropin İ
 • Mioqlobin
 • Kreatinkinaza
 • CK-MB
 • ASO
 • Haptoqlobin
 • CL(Xlor)
 • Zn
 • Fosfor sidikdə
 • Fosfor sutkalıq sidikdə
 • Ammonyak
 • Litium

 

Hormon analizləri:

 • Ferritin
 • Folik asit
 • Vitamin B12
 • Triyodtironin T3
 • Trioksin T4
 • TSH
 • FSH
 • LH
 • Estradiol (E2)
 • Prolaktin (PRL)
 • HGG
 • IgE
 • PSA
 • PSA(sərbəst)
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • CEA-Karsinoembrional antigen
 • CA 19-9
 • CEA 15-3
 • D-Dimer

 İmmunoloji-Seroloji və

 • Triyodtironin ümumi (TT3)
 • Tiroksin ümumi (TT4)
 • Tireotrop hormon (TSH)
 • Triyodtironin sərbəst (FT3)
 • Tiroksin sərbəst (FT4)
 • Tireoqlobulinə qarşı autoanticismlər(Anti-TG)
 • Tireoperoksidazaya qarşı autoanticismlər(Anti-TPO)
 • Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH)
 • Lüteinləşdirici hormon (LH)
 • İnsulin
 • C-peptid
 • Prolaktin (PRL)
 • Xorionik qonadotropin (HCG)
 • Progesteron (PRG)
 • Estradiol (E2)
 • Testosteron ümumi (total TESTO)
 • Toksoplazma İgG və İgM
 • Sitomeqalovirus (CMV) İgG və İgM
 • Rubella İgG və İgM
 • Herpes simplex I İgG və İgM
 • Herpes simplex II İgG və İgM
 • HBsAg
 • HİV. Sifilis
 • Ferritin
 • Troponin İgE
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Vitamin B9 (FOLAT)

 

 

 Ekspress müayinələr:

 • Hepatit-C
 • Hepatit-B
 • Sifilis
 • HİV
 • Fob (nəcisdə gizli qan)
 • Narkotik maddələr(sidikdə)

Bölümə aid həkimlər