EEQ (ELEKTROENSEFALOQRAFİYA)
Ümumi Məlumat

Elektroensefaloqrafiya (EEQ) – yüksək həssaslığa malik, baş beyinə elektrik impulsların təsiri vasitəsilə beyin funksiyalarının tədqiqatını edən funksional diaqnostika metodudur.

Elektroensefaloqrafiya (EEQ) – elektrofiziologiyanın bir bölməsi olub, baş səthindən baş beynin ümumi elektrik fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını  öyrənən müayinə metodudur. EEQ  həmçinin, baş  beynin funksional vəziyyətini, onun  bioelektrik fəallığının qeydə alınması  yolu  ilə  tədqiqinin qeyri-invaziv  bir  metodudur.

EEQ-nin qeydiyyatı, diaqnostik və  terapevtik  sahədə (xüsusilə də epilepsiyada), anesteziologiyada, eləcə  də  qavrama, yaddaş, adaptasiya və  s.  kimi  funksiyaların  həyata  keçirilməsi  ilə  bağlı  beyin  fəaliyyətinin  öyrənilməsində  geniş  şəkildə  istifadə olunur.

EEQ nevroloqlar tərəfindən epilepsiyanın erkən əlamətləri, baş beyində iltihab proseslərinin və qan dövranının pozulmasının əlamətləri, şiş aşkarlanması, insultun nəticələri və s. təyin etmək üçün tətbiq olunur. Həmçinin Pediatrik təcrübədə EEQ baş beyinin inkişaf dərəcəsini dəyərləndirmək üçün tətbiq edilir.

EEQ-nın müxtəlif növləri var:

 • Sadə EEQ (10-15 dəqiqə ərzində aparılır),
 • Provaktiv sınaqlar ilə keçirilən EEQ,
 • EEQ monitorinqi(24 saat ərzində),
 • EEQ monitorinqi(sadəcə gecə).

Pasiyentin hansı müayinədən keçirilməsi gərəktiyini hər bir halda həkim tərəfindən təyin edilir.

Müayinə zamanı pasiyent gözləri qapalı vəziyyətdə oturur. Müayinə bu şəkildə aparılır.

Ensefaloqrafiya Modern Hospitalda, təcrübəli nevroloqlarımız tərəfindən modern EEQ aparatlarında aparılır. Hospitalımızda kiçik pasiyentlərimiz üçün də EEQ müayinəsinin aparılması mümkündür.

EEQ tamamilə zərərsiz və şüasız bir müayinə üsuludur. Hər yaşda insan üçün EEQ müayinəsi uygundur.

Sualınız var?
 • epilepsiya
 • beynin iltihabi xəstəliklərində (ensefalit)
 • yuxu və davranış pozulmaları
 • sinir sistemi xəstəliklərində
 • baş ağrıları
 • qıcolma tutmaları
 • aşkar olunmuş endokrin  xəstəliklər
 • kəllə-beyin travmaları
 • serebrovaskulyar xəstəliklər
 • doğuşdan əvvəl və ya sonra olan istənilən beyin zədələnməsi
 • beyin funksiyalarının dəyərləndirilməsi
 • Potensiallar bölməsi(aparması). (Rezin şlem vasitəsilə baş nahiyəsinə kiçik elektrodlar bərkidilir. Elektrodlar ötürücülər vasitəsilə elektroensefaloqrafa birləşdirilir)
 • Bu potensialların güclənməsi. ( Elektroensefaloqraf onlardan alınmış siqnalları gücləndirir)
 • Onların qrafik qeydiyyatı. (Elektroensefaloqraf göstəriciləri kompüterə daxil edir).

Bölümə aid həkimlər