RENTGEN
Ümumi Məlumat

Rentgenoqrafiya ağciyər xəstəliklərinin müayinəsi üçün mühüm diaqnostik vasitədir. Rentgenoqrafiya vasitəsi ilə böyük ölçülü rentgen şəkillər əldə etmək olur ki, bu da skelet travmalarında, sınıqlar və çatların aşkar edilməsində, həmçinin onurğanın müxtəlif nahiyyələrinin degenerativ dəyişikliklərinin, törəmələrin aşkar edilməsində istifadə olunur. Həmçinin anadangəlmə skelet patologiyalarında geniş tətbiq olunur. Bu gün diaqnostika və müalicə sahəsində rentgen müayinə metodu olmasa fizioterapiya, urologiya, ginekologiya, otorinolaringologiya, nevrologiya, onkologiya, cərrahiyyə, ortopediya, travmatologiya və oftamologiya kimi tibb sahələrində xətəliklərə diaqnoz qoyulmasında xeyli çətinliklə üzləşilərdi.

Rentgen müayinə metodu yüz ildən artıqdır ki, tibbdə istifadə olunmasına baxmayaraq hələ də öz aktuallığını və dioqnostik əhəmiyyətini saxlamışdır.

Müasir kompüter texnologiyalarının tətbiqi sayəsində bu metodun diaqnostik imkanları dahada artmış, müayinə zamanı şüalanmanın dozası qat-qat azalmışdır.

Sualınız var?
 • Fəqərə sütunu, funksional sınıqlar
 • İdman travmaları
 • Üz nahiyyəsi travmaları
 • Mədə bağırsaq xəstəlikləri
 • Süd vəzi xəstəlikləri
 • Toxuma əzilməsi vəya zədələnmələri
 • Yoğun bağırsaq xəstəliyi
 • Appendisit
 • Ağciyər xəstəlikləri
 • Ginekoloji xəstəliklər
 • Böyrək xəstəlikləri
 • Öd daşı xəstəliyi
 • Ağ ciyərlərin rentgenoskopiyası
 • Ağ ciyərlərin rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası.
 • Qida borusu, mədə və onikibarmaq bağırsağın rentgenoskopiyası.
 • Qida borusu, mədə və onikibarmaq bağırsağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiası.
 • Qirtlaq və udlağın rengenoskopiyası və rentgenoqrafiyası.
 • Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiya və rentgenoqrafiyası.
 • Nazik bağırsağın rentgenoskopiyası və dinamik müayinəsi.
 • Peroral kontrast maddə qəbulu ilə aparılan yoğun bağırsağın rentgen müayinəsi.
 • Irriqoskapiya və irriqoqrafiya.
 • Ekskretor uroqrafiya.
 • Histerosalpinqoqrafiya (kontrast maddə ilə).
 • Kəllənin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya).
 • Onurğa sütununun boyun şöbəsinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya).
 • Onurğa sütununun döş şöbəsinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya).
 • Onurğa sütununun bel-oma şöbəsinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya).
 • Büzdümün rentgenoqrafiyası.
 • Paranazal sinusların rentgenoqrafiyası.
 • Çiyin oynağının rentgenoqrafiyası.
 • Kürək sümüyünün rentgenoqrafiyası.
 • Bazu sümüyünün rentgenoqrafiyası.
 • Dirsək oynağının rentgenoqrafiyası.
 • Mil-bilək oynağının rentgenoqrafiyası.
 • Əl sümüklərinin rentgenoqrafiyası.
 • Çanağın rentgenoqrafiyası (çiyin qurşağının rentgenoqrafiyası ).
 • Bel – oma fəqərələrinin dinamik müayinəsi
 • Skolioz film
 • Retroqrad uretroqrafiya
 • Döş sümüyünün rentgenoqrafiyası
 • Bud-çanaq oynağının rentgenoqrafiyası.
 • Bud sümüyünün rentgenoqrafiyası.
 • Diz oynağının rentgenoqrafiyası.
 • Aşıq-baldır oynağının rentgenoqrafiyası.
 • Ayaq pəncəsi rentgenoqrafiyası.
 • Hər dişin ayrılıqda rentgenoqrafiyası (stomatologiya).
 • Mammoqrafiy

Bölümə aid həkimlər