ORTOPEDİYA VƏ TRAVMATOLOGİYA MƏRKƏZİ
Ümumi Məlumat

Ortopediya və Travmatologiya Mərkəzimiz əzələ-skelet sistemində olan xəstəliklər və travmalarla əlaqəli bütün patologiyaları ən müasir metodikalarla müalicə etməklə məşğul olan ixtisaslaşmış həkim kollektivindən ibarətdir.

Qol, ayaq, onurğa və ləyən sümüyü nahiyyələri, bütün bədəndə olan əzələ, sümük, bağ, vətər və s. xəstəlikləri və zədələrinin müalicə olunduğu yer məhz ortopediya və travmatologiya şöbəsidir.

Bütün yaş qruplarında travmatoloji problemlərdən degenerativ xəsarətlərə qədər əhatəli şəkildə xidmətinizdə olan Modern Hospital Ortopediya və Travmatologiya Mərkəzimizdə günümüzə qədər yüzlərlə tanınmış idmançı öz sağlamlığına qovuşdurularaq, ölkəmiz adına yeni nailiyyətlər qazanmasında mütəxəssis həkimlərimiz müstəsna rol almışdır.

Həmçinin müasir tibbin icadı hesab olunan Regenerativ tibbdə kök hüceyrə tətbiqi də Mərkəzimizdə icra olunmaqdadır.

Sualınız var?
 • Alimentar distrofiya
 • Artroz
 • Yumuşaq toxumaların absesi
 • Hallux valgus
 • Diz oynağının inkişaf anomaliyaları
 • Onurğanın inkişaf anomaliyaları
 • Artropadiya
 • Skolioz
 • Kifoz
 • Lordoz
 • Hər növ sümük sınıqları
 • İdman travmaları
 • Əzələ və bağ dartınmaları və yırtıqları
 • Menisk yırtığı
 • Oynaq çıxıqları
 • Ön çarpaz bağ xəsarətləri
 • Osteoparoz
 • Vertebra sınıqları
 • Makro, mikroangiopatiya
 • Osteomielit
 • Sümük deformasiyaları
 • Diz ağrıları
 • Boyun yırtığı
 • Çiyin və dirsək zədələnmələri
 • Uşaq travmatoloji xəstəlikləri
  • Uşaq ortopediyası
  • Diz cərrahiyəsi və idman travmaları
  • Artroplastika və Artroskopiya cərrahiyyəsi
  • Dizdə artroskopik meniskektomiya (bərpası mümkün olmayan menisklərin artroskopik üsulla çıxarılması)
  • Artroskopik menisk yırtıqların bərpası
  • Artroskopik oynaqdaxili yad cisimlərin çıxarılması və bağların təmiri
  • Artroskopik osteonekrozların (oynaq qığırdağı zədələnmələri) təmizlənməsi və qığırdaq köçürülməsi
  • Topuq və dirsək oynaqlarının artroskopiyası

   

  • Yuxarı ətraf qurşağı xəstəlikləri və mikrocərrahiyə
  • Onurğa əyriliklərinin müalicəsi
  • Aşağı ətraf oynaqları xəstəliklərində müasir müalicə üsullarının tətbiqi
  • Xarici fiksasiya və deformasiya cərrahiyyəsi
  • Modern üsullarla travmatoloji osteosintezlər
  • A. İlizarov üsulu ilə ətrafların uzadılması və sınıqların osteosintezi
  • Onurğa xəstəlikləri
  • Artroskopik cərrahiyyə
  • Eksternal fiksasiya və deformasiya cərrahiyyəsi
  • Osteoporoz (sümük strukturunun kövrəlməsi) müalicəsi
  • Ağır və fəsadlaşmış sınıqların qapalı-malinvaziv və açıq üsullarla cərrahi müalicəsi
  • Metal lövhə, qapalı intramedulyar sistem və xaricdən fiksatorlarla osteosintez (sümük tamlığının bərpası) üsulları
  • Artrozların (oynaq duzlaşması) konservativ və cərrahi müalicəsi
  • Oynaqların (bud-çanaq, diz, çiyin, dirsək) endoprotezlərlə (süni oynaqlarla) əvəz edilməsi
  • Vertebral cərrahiyə (fəqərə sınıqları, skalioz və kifozların cərrahi müalicəsi)
  • Əl zədələnmələri, müxtəlif pataloji dəyişiklərin cərrahi müdaxil ilə aradan qaldırılması
  • Vətər və sinir əməliyyatları
  • Müxtəlif lokalizasiyalı sümük şişlərinin radikal çıxarılması
  • Uşaqlarda anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxıqlarının konservativ və cərrahi üsullarla müalicəsi
  • Ətraflarda deformasiya və qüsurların cərrahi müalicəsi