Dietoloji check up

  • Dietoloq müayinəsi
  • İn-Body270 avadanlığı ilə müayinə
  • QÜA
  • Qanda şəkər
  • İnsulin
  • TSH
  • Xolestrol

105

85 monthly