INBODY (PİYLƏNMƏ VƏ ARIQLAMA DƏRƏCƏSİ TƏYİNİ)
Ümumi Məlumat

İnBody 270 avadanlığı artıq çəkidən əziyyət çəkən pasiyentlərdə bədənin seqmentar analizi funksiyasını icra edən avadanlığdır. Avadanlıq üzərinə yalın ayaqla çıxıb, yan tərəfə açılan sağ və sol qollardan quru əllə tutaraq cihazın ötürdüyü biolelektrik vasitəsilə bədənimizin 5 hissəsində (Sağ qol, sol qol, gövdə, sağ ayaq, sol ayaq) 2 fərqli frekansdan (20kHz, 100kHz) istifadə olunaraq nəticələr bizə təqdim olunur.

İnBody 270 avadanlığı vasitəsilə boy, çəki ölçülməsi icra olunur. Əzələ-yağ analizi yaşa ve boya görə dəyərləndirilir. Bədənimizdəki hüceyrə içi ve hüceyrə xarici su dəyərlərinə baxılaraq ödem hesablanır.

Sualınız var?
 • Piylənmə
 • Bədənin müxtəlif nahiyyələrində ödəm
 • Əzələ distrofiyası
 • Metabolizm pozulmaları
 • Daxili orqanların piylənməsi
 • Ümumi bədən ağırlığı öyrənilməsi
 • Bədən hissələrinin yağ dərəcəsi (%-ilə) öyrənilməsi
 • Bədən hissələrinin əzələ dərəcəsi (%-ilə) öyrənilməsi
 • Ümumi bədəndə olan mayenin miqdarı təyini
 • Əzələ ağırlığı təyini
 • Bədən kütlə indeksi öyrənilməsi
 • Yağsız çəki (Kq-ilə) təyini
 • Protein miqdarı öyrənilməsi
 • Obezite dəyərləndirilməsi (həddindən artıq piylənmə)
 • İdeal çəki təyini
 • Baza metobolizma sürəti (BMR) öyrənilməsi
 • Sümüyün mineral çəkisi təyini
 • Bel-omba nisbəti (WHR)
 • Hədəf çəki idarə edilməsi
 • Qidalanma qiymətləndirilməsi

İç orqanları ətrafındakı piylənmə səviyyəsinin təyini

Bölümə aid həkimlər