REGENERATİV TƏBABƏT
Ümumi Məlumat

Türkiyənin Biotrend laboratoriyasının protokollarına əsasən ən son texnoloji, müasir, çoxfunksiyalı Avropa avadanlıqlarının istifadəsi ilə ölkəmizdə bir ilk olan, pasiyentlərin müalicə ala bildikləri Regenerativ Təbabət Mərkəzimiz xidmətinizdədir.

Regenerativ (yeniləyici) tibb sahəsi, zədələnmiş toxumaların öz bədənimizin bioloji məhsulları ilə müalicə edilməsini təmin edən elm sahəsidir. Bədənin zədə görmüş toxumalarının öz-özünü bərpa edə bilmə qabiliyyəti vardır. Amma qocalıq, xəstəliklər, travma və ya anadangəlmə qüsurlar səbəbindən funksiyalarını itirən toxumaların bərpası və yenilənməsi üçün canlı funksional toxumaların sintezinə ehtiyac vardır.

Kök hüceyrənin alınmasının bir neçə üsulu mövcuddur:

 • Mezenximal(Əsasən qarın nahiyyəsindəki piy toxumasından əldə olunur)
 • Otoloq(Qulaq arxası dəridən əldə olunur)
 • Sümük iliyindən(Sümüyün daxailindəki ilikdən əldə olunur)
 • PRP GLO (Qandan alınan yüksək konsentrasiyalı tromboit kütləsi)

Bədənimizdə çox sayda olan fərqlənmiş hüceyrələr ciddi ziyan görmüş və ya xəstələnmişdirsə, təbii yollarla yenilənmirlər. Regenerativ hüceyrələr bu xəstələnmiş və ya zərər görmüş hüceyrələrin yerinə sağlam və funksiyonal hüceyrələr yaratmaq üçün istifadə edilirlər. “Hüceyrə transplantasiyası” olaraq adlandırılan bu müalicə üsulunda, pasiyent hüceyrənin, sağlam hüceyrə ilə əvəzlənməsi prosesi baş verdiyinə görə, bir növ orqan nəqlinə bənzəyir. Tək fərq, orqan yerinə hüceyrənin nəql edilməsidir.

Regenerativ tibbdə günümüzdə icazə verilən müalicə şəkli insanların öz hüceyrə məhsullarının (sümük iliyi, yağ toxuması, dəri, qan) alınaraq çeşidləndirilməsi, konsentrasiya edilməsi və yenə eyni insana dəyişdirilmədən yeridilməsidir.

Sualınız var?
 • Bədənimizdə yaşımızın irəliləməsi ilə yaranan dəri qırışları,
 • Ləkə və izlər,
 • Saç tökülməsi,
 • Post acne scarları,
 • Dəri scarları,
 • Yanıq yaraları,
 • Qalıcı döymə (tatuaj),
 • Süd vəzinin sallanmaları,
 • Bud və ayaq nahiyyəsi dəri qırışları,
 • Diabetik pəncə(damar regenerasiyası, dəri və toxuma bərpası),
 • Venoz trofik xoralar,
 • Yataq yaraları,
 • Periferik arteriya xəstəlikləri,
 • Neyrodegenerativ xəstəliklər və s.
 • Artrozlar
 • Artritlər
 • Menisk və bağ yırtığları
 • Bütün bədən dəri qırışlarının hamarlanması (anti aging),
 • Ləkə və izlərin müalicəsi,
 • Saç tökülməsi müalicəsi,
 • Post acne scarların müalicəsi,
 • Dəri scarları müalicəsi,
 • Yanıq yaralarına kök hüceyrə tətbiqi,
 • Qalıcı döymənin aradan qaldırılması,
 • Süd vəzinin estetik cərrahiyyəsi zamanı kök hüceyrə tətbiqi,
 • Bud və ayaq estetikasında tətbiq,
 • Diabetik pəncə(damar regenerasiyası, dəri və toxuma bərpası) müalicəsi,
 • Venoz trofik xoraların müalicəsi,
 • Yataq yaraları müalicəsi,
 • Periferik arteriya xəstəliklərində kök hüceyrə tətbiqi,
 • Neyrodegenerativ xəstəliklərdə kök hüceyrə tətbiqi
 • Artrozun müalicəsi üçün tətbiq olunan kök hüceyrə
 • Menisk yırtığı və çarpaz bağ yırtığında kök hüceyrə tətbiqi ilə müalicə