PULMONOLOGİYA
Ümumi Məlumat

Pulmonologiya-tənəffüs yollarını əhatə edən xəstəliklərlə məşğul olan bir tibb ixtisasıdır.. Pulmonologiya pnevmologiya, respirologiya və tənəffüs yolu ilə sinonimdir.

Modern Hospitalda həm böyüklərdə, həm də uşaqlarda ağciyər və tənəffüs yollarının obstruktiv və restriktiv xəstəliklərinin müalicəsi mütəxəssis həkimlər tərəfindən peşəkarlıqla aparılır.

Ağciyərin obstruktiv xəstəliyinin əsas simptomu – daim əziyyət verən təngnəfəslikdir.

Ağciyərlərin restriktiv xəstəlikləri ağciyər həcminin azalması ilə nəticələnir. Restriktiv xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərin ağciyərləri hava ilə tam təmin olunmur.

Restriktiv xəstəliklərə səbəb olan faktorlar:

 • İdiopatik ağciyər fibrozu
 • Sarkoidoz, autoimmun xəstəliyi
 • Obezite (piylənmə)
 • Əzələ distrofiyası və ya yan amiotrofik skleroz (YAS) kimi sinir-əzələ xəstəlikləri
Sualınız var?
 • Anfizem
 • Kəskin və xroniki bronxit
 • Pnevmoniya
 • Astma
 • Plevral effuziya
 • Yuxarı tənəffüs yolları xəstəlikləri
 • Xroniki öskürək
 • Siqaretə bağlı ağciyər xəstəlikləri
 • Xronik Obstruktiv Ağciyər xəstəliyi
 • Ağciyərin parenximatoz xəstəlikləri
 • Sarkoidoz
 • Pulmonar tromboemboli(Non massiv)
 • Ağciyər xərçəngi və vərəm diaqnostikası
 • Ağciyərin peşə xəstəlikləri
 • Bronxoskopiya
 • Spirometriya testi

* Ağciyər tənəffüs funksiyalarının öyrənilməsi

* Bronxial astma diaqnostikası

* Sarkoidoz və digər parenximatoz ağciyər xəstəliklərində ağciyər tutulumunun qiymətləndirilməsi

* Siqaret çəkənlərdə ağciyər zədələnməsinin qiymətləndirilməsi

* Cərrahi əməliyyat öncəsi və sonrası xəstələrin tənəffüs funksiyalarının qiymətləndirilməsi

 • Reversiya testi
 • Diffuziya qabiliyyəti ölçülməsi
 • Tənəffüs əzələlərinin gücünün təyin olunması
 • Döş qəfəsi Ultrasonoqrafiyası
 • Ağciyər Rentgenoqrafiyası
 • Bronxdan yad cisim çıxarılması
 • Pulmonoloq-Fitiziatr müayinəsi və diaqnoz qoyulması
 • Kompütertomoqrafiya (KT) müayinəsi
 • Rentgen müayinəsi

Bölümə aid həkimlər