“15 yaşa qədər uşaqlar üçün”
Check up

 •  Pediatr müayinəsi
 • Oftalmoloq müayinəsi
 • Otorinolorinqoloq(LOR) müayinəsi
 • QÜA
 • NÜA
 • SÜA
 • Qanda şəkər təyini
 • Vitamin D
 • Nəcisdə qurd yumurta təyini
 • Qarın boşluğu USM
 • EKQ
 • Calsium ionizə

300

250 monthly