40 yaş üzəri kişilər üçün check up

 •  Terapevt müayinəsi
 • Uroloqun müayinəsi
 • Kardioloq müayinəsi
 • QÜA
 • SÜA
 • USM (Tam abdomen)
 • EKQ
 • EXO Kardioqramma
 • Qanda şəkər
 • Xolesterol total
 • Triqleserid
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Vitamin D
 • Kreatinin
 • Total PSA
 • Hepatit B, C
 • Ağciyərlər rentgenoskopiya

520

350 monthly