Endokrinoloji check up

  • Endokrinoloqun müayinəsi
  • QÜA
  • SÜA
  • Qanda şəkər təyini
  • Triqleseridlər
  • İnsulin
  • USM (Tam abdomen )
  • LDL
  • TSH
  • Vitamin D

235

180 monthly