Kardioloji check up

  • Kardioloq müayinəsi
  • EKQ
  • Rəngli-Doppler Exokardioqrafiya
  • Aclıq qan şəkəri
  • Ümumi xolestrin
  • LDL Xolestrol
  • Triqleserid
  • QÜA
  • İNR(İnsulin ressistentliyi)
  • Kreatin

208

164 monthly