Qastroenteroloji check up

 • Qastroenteroloq müayinəsi
 • USM abdomen 1
 • ALT
 • AST
 • QQT
 • ALP
 • QÜA
 • NÜA
 • Heliko bakteri pilori(nəcisdə)
 • Amilaza
 • Bilrubin
 • Qlükoza
 • Qida borusu, mədə, 12 barmaq bağırsaq rentgenoskopiya
 • Yoğun bağırsaq rentgenoskopiya

219

179 monthly