Standart check up

 • Terapevtin müayinəsi
 • Oftalmoloqun müayinəsi
 • Kardioloqun müayinəsi
 • Otorinolorinqoloqun müayinəsi
 • QÜA
 • SÜA
 • USM abdominal 1
 • USM abdominal 2
 • ALT
 • AST
 • Qanda şəkər
 • Ümumi Xolestrol
 • Triqleserid
 • EKQ
 • Ağciyərlərin rentgenoskopiyası

365

275 monthly